Tarieven


De tarieven voor bewindvoering, mentorschap en curatele worden jaarlijks vastgesteld in het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK).

De tarieven 2022 zijn overeenkomstig de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling van 5 oktober 2021, Staatscourant nr. 3555497 d.d. 13 oktober 2021).

De tariefswijziging per 1 januari 2022 is bekend gemaakt in de Staatscourant 2021, d.d. 13 oktober 2021 nr.3555497.

Bij 2-persoons bewindvoering, ofwel economische eenheid, geldt 120% van het 1-persoons bewindvoering tarief.

Er is een economische eenheid indien er sprake is van een huwelijk, geregistreerd partnerschap en/of indien er sprake is van een gemeenschappelijk huishouden of daaraan gelijkgestelde situatie.

Cliënten met onvoldoende inkomen kunnen de kosten, als aan alle voorwaarden wordt voldaan, vergoed krijgen uit de bijzondere bijstand bij de sociale dienst van de gemeente. Wij vragen dit als bewindvoerder voor u aan.

Voor 2022 gelden de volgende tarieven, excl. 21% BTW


Eenmalige intake en opstartkosten 1-persoon 2-personen
Bewindvoering € 586,00 € 703,00
Mentorschap € 586,00 € 703,00
Gecombineerd mentorschap met bewindvoering of curatele € 1054,00 € 1.523,00

Maandelijkse kosten 1-persoon 2-personen
Bewindvoering € 103,75 € 124,42
Mentorschap € 103,75 € 124,42
Bewindvoering bij problematische schulden € 134,25 € 161,00
Mentorschap jeugd 18-23 jaar met jeugdhulp € 134,25 € 214,03
Gecombineerd mentorschap met bewindvoering of curatele € 186,75 € 269,58
Gecombineerd mentorschap met bewindvoering of curatele
bij problematische schulden en/of jeugd.
€ 214,58 € 300,17

*Indien het bewind aanvangt op of na de 16 e van de maand, dan wordt voor de maand waarin het bewind aanvangt een half maandtarief gerekend.

Overige werkzaamheden Vast tarief
Verhuizing, verkoop of ontruiming regelen € 366,00
Eindrekening en verantwoording € 220,00
PGB (persoonsgebonden budget) € 549,00
Extra werkzaamheden uurtarief € 73,20

Maatwerk / geen bewindvoering


Voor beheer van cliëntgelden (uitsluitend het beheer van uw bank en spaarrekeningen en het uitvoeren van betalingen) berekenen wij een bedrag van €35,- euro (excl. BTW) per maand.

Voor het traject schuldhulpverlening, (budget)coaching en/of fiscale dienstverlening wordt, afhankelijk van ons onderzoek naar uw persoonlijke financiële situatie, een offerte gemaakt.