Welkom op de website.Pierre van Kempen
Bewindvoerder, mentor en curator.

Bewindvoering Utrecht


Bewindvoering is er voor mensen die niet of tijdelijk niet in staat zijn hun financiële zaken te behartigen. Of er nu sprake is van verstandelijke, lichamelijke, psychologische of sociale problematiek: als bewindvoerder hebben wij oog voor de mens achter het dossier. Het belang van de cliënt staat altijd voorop.


Mentorschap


Als iemand ten gevolge van ziekte, beperking of ouderdom niet meer in staat is, tijdelijk of permanent, voor zichzelf op te komen en de persoonlijke, niet materiële, belangen waar te nemen, dan kan men een mentorschap laten instellen. Als mentor waken wij over de belangen van de cliënt op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.


Mentorschap gaat vaak samen met bewindvoering


Dan zijn mentor en bewindvoerder dezelfde persoon. Het voordeel kan zijn dat de cliënt met één en dezelfde persoon te maken heeft. Ook kan zo’n dubbelrol nadelen hebben, omdat materiële en niet-materiële zaken onvoldoende gescheiden worden. Daarom werkt van KempenBewind samen met andere mentoren en bewindvoerders.

Zowel voor bewindvoering als voor mentorschap hechten wij grote waarde aan regelmatig persoonlijk contact.


Werkwijze


Na een telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt om persoonlijk kennis te maken. Dat kan bij de cliënt thuis of in de zorginstelling. Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden doorgesproken. Ook de inhoud van bewindvoering e/o mentorschap en de werkwijze komen tijdens dit gesprek aan de orde.

Nadat het beschermingsbewind of mentorschap is toegekend, wordt gestreefd naar een situatie van rust en structuur voor de cliënt. Tijdens het beschermingsbewind of mentorschap streven wij ernaar de cliënt, indien mogelijk, zo veel mogelijk beslissingen te laten nemen, hem of haar goed te informeren en samen te overleggen. Het uiteindelijke doel is balans terug te brengen in het leven en dat iemand voor zover mogelijk weer zelfstandig opkomt voor zijn eigen belangen.